TP. Hồ Chí Minh: Thu hồi 1.119 tỷ đồng của doanh nghiệp vi phạm thuế

/ / Tin tức

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 4 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện nhiều sai phạm và đã ra quyết định thu hồi 1.119 tỷ đồng về cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra tại cơ quan thuế 8.988 hồ sơ khai thuế, với số thuế yêu cầu kê khai bổ sung và ấn định 6,6 tỷ đồng. Các hồ sơ vi phạm gồm: 53 hồ sơ phải khai bổ sung, 216 hồ sơ phải ấn định thuế và 3.381 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra tại DN.

Song song rà soát hồ sơ, cơ quan thuế cũng tổ chức kiểm tra tại DN 4.878 lượt, phát hiện nhiều sai phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 533,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 159,2 tỷ đồng, giảm lỗ 7.701,1 tỷ đồng. Đơn vị cũng từ chối hoàn thuế 46,6 tỷ đồng, đã thu nộp NSNN 307,9 tỷ đồng.

Như vậy, qua công tác kiểm tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu các DN phải kê khai bổ sung, truy thu, phạt và truy hoàn là 540,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 159,5 tỷ đồng, giảm lỗ 7.704 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 234 cuộc thanh tra, với số thuế truy thu và phạt 579 tỷ đồng, tăng 34,5% về số lượng hồ sơ và tăng 113% về số thuế truy thu, phạt, truy hoàn so với cùng kỳ năm 2019; số giảm khấu trừ thuế GTGT 36 tỷ đồng, số giảm lỗ 729 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, các cơ quan thuế của TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra DN theo kế hoạch đề ra từ đầu năm được tổng cộng 5.112 DN, phát hiện nhiều vi phạm về thuế và đã ra quyết định thu hồi tiền về cho NSNN với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 1.119 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 196 tỷ đồng, giảm lỗ 8.433 tỷ đồng./.
Đỗ Doãn
Thoibaotaichinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *